Els mercats de Gràcia es guarneixen pel Bicentenari