Festa Lisboa dins l'exposició "Guarnir el món de festa"