Festa València dins exposició "Guarnir el món de festa"