Les Enramades de Sallent guarneixen el carrer Francesc Giner