1817 – 2017

La primera ressenya escrita coneguda fins ara que fa referència a una festa celebrada a Gràcia a l’entorn del 15 d’agost  data  de 1817.

 Aquesta descripció es troba en el llibre “Muralles enllà”,  de la sèrie Visions Barcelonines 1760 – 1860 ,  de l’historiador Francesc Curet (Editorial Dalmau i Jover. Barcelona 1956).

En l’esmentat escrit es comenta la notícia que a la Vila de Gràcia, en motiu del dia de l’Assumpció de la Mare de Déu (15 d’agost) es va treure en processó la imatge de la Verge de la capella de Can Trilla i també que es va fer un àpat amb ball a la tarda.

L’any següent, el 1818, trobem un altre avís al Diari de Barcelona parlant que el dia 15 es celebraría un ball a la veïna localitat de Gràcia. Per tant, veiem que a partir de 1817, a Gràcia es va crear l’hàbit i el costum de fer festa a l’entorn del 15 d’agost.

200 anys després, en el 2017, celebrarem el bicentenari d’aquesta efemèride que per a nosaltres és el punt de partida del que ha acabat esdevenint la nostra Festa Major tal i com la coneixem ara. Aquesta festa que gràcies als seus guarnits i a la feina incansable de generacions i generacions de guarnidors ha aconseguit ser anomenada Festa Patrimonial, Festa Tradicional d’Interès Nacional i Creu de Sant Jordi.

La celebració del bicentenari de la Festa Major de Gràcia té com a principals anhels i objectius:

  • Movilitzar i engrescar  la ciutadania de Gràcia : Volem activar el seu potencial creatiu , l’acció col·laborativa del seu entramat  social, i afermar la consciència de comunitat i  sentit de pertinença.
  • Prestigiar la Festa : Volem posicionar la Festa Major de Gràcia com una de les expressions festives i de cultura popular més importants i singulars de la ciutat de Barcelona i de Catalunya.
  • Donar a conèixer i posar en valor la realitat social de la festa i de la figura del fester : Volem que es reconegui la tasca d’organització col·lectiva i l’ingent treball voluntari i desinteressat de centenars de mans anònimes que fan que cada agost els carrers de Gràcia es converteixin en rellevants manifestacions d’art popular.
  • Ajudar a impulsar accions de difusió històrica i de salvaguarda documental i patrimonial: Volem contribuir a la divulgació de la Festa Major de Gràcia i del fet festiu gracienc així com sensibilitzar de la necessitat  de donar suport a la tasca que realitzen els qui vetllen per a recollir, ordenar i salvaguardar el seu patrimoni documental.